Onze producten

De Moxio “suite”

Moxio heeft een “suite” aan in huis ontwikkelde oplossingen gericht op twee branches. We faciliteren dataoverdracht bij grote infrabouwprojecten aan het spoor, wegen en water, die worden beheerd door partijen zoals ProRail, Schiphol en Rijkswaterstaat. Daarnaast gebruiken lokale overheden onze oplossing om wet- en regelgeving digitaal te kunnen raadplegen, opstellen en beheren. 

Onze visie is dat software pas besparingen oplevert binnen en tussen domeinen, op het moment dat het bieden van relevante, begrijpelijke inzichten gecombineerd wordt met zeer gebruiksvriendelijke interfaces. Wanneer data optimaal geïntegreerd, gevisualiseerd en interactief gemaakt wordt, zonder de informatie te oversimplificeren, biedt het managers en inhoudelijk deskundigen door heel de keten de mogelijkheid om samen te werken en onderbouwde beslissingen te nemen. 

Wij zijn er daarin van overtuigd dat we de meeste toegevoegde waarde kunnen leveren met eigen producten, die we structureel doorontwikkelen en door meerdere klanten gebruikt worden. De schaalbaarheid die daaruit volgt zorgt, samen met onze domeinexpertise en kritische houding, voor bovengemiddeld innovatieve oplossingen in combinatie met betrouwbare en duurzame platformen.