Objectenregister

Hét assetregister dat een gedegen basis biedt voor iedere informatieoverdracht.

Het Objectenregister (ook wel CMDB) biedt een heldere ondersteuning voor het proces van informatieoverdracht in grote infra-projecten. In het Objectenregister kan een heldere informatievraag vastgelegd worden. Leveranciers zien gemakkelijk of hun levering compleet is, en vakspecialisten van de ontvangende organisatie hebben de mogelijkheid vroeg in het proces mee te kijken en feedback te geven, waardoor kwaliteitsverbeteringen tijdig kunnen worden doorgevoerd. Het Objectenregister ondersteunt assetmanagers in het verkrijgen van een volledige, kwalitatief hoogwaardige informatielevering.
Het Objectenregister sluit aan bij de BIM methodiek.

Objectenregister Moxio

Oplossingen voor soepel assetmanagement

Komen de volgende problemen op het gebied van informatieoverdracht bekend voor? Ontdek op deze pagina hoe het Objectenregister oplossingen biedt!

Toegankelijkheid, verrijking en versiebeheer

De gegevens in het Objectenregister zijn gedurende de loop van het project voor de betrokken partijen beschikbaar, ook als informatie nog niet officieel doorgeleverd is. Moeten wachten tot de laatste levering tot documenten en tekeningen ingezien kunnen worden is hiermee voor de beheerder verleden tijd. Gedegen versiebeheer zorgt ervoor dat je altijd de meest recente gegevens ziet. Daarnaast zetten wij onze domeinkennis op het gebied van infra- en gebouwbeheer zo in dat we gegevens samengevoegd visualiseren, waarmee we de informatie verrijken. Inzicht in de te realiseren situatie is nooit makkelijker toegankelijk geweest.

Instelbaar op jouw project

Het Objectenregister wordt ingericht naar de informatiestructuur van jouw organisatie, project en/of opdrachtgever. Configureer een bestaande structuur van assets en bestandsvragen in, of vraag ons advies bij het aanscherpen of ontwikkelen van een dergelijke structuur. Een gedegen informatiestructuur leidt tot een scherpe, concrete informatievraag, waardoor het voor alle betrokken partijen duidelijk is wat er geleverd moet worden en in welke vorm. Naast een objectenstructuur en bijbehorende bestandsvragen kunnen ook op objectniveau gegevens (uit bijvoorbeeld) SAP geïmporteerd worden. Een gedegen basis van het project staat hierna gereed.

Assets kunnen worden ingedeeld in contracten, overdrachten en leveringen. Door leveranciers te koppelen wordt per leverancier inzichtelijk wat de informatieverplichtingen zijn en de voortgang. Niet alleen kan de leverancier zien wat er geleverd moet worden, de ontvanger ziet hiermee ook gemakkelijk of alles daadwerkelijk geleverd is en kan dit beoordelen.

Interactie van het Objectenregister met betrokken partijen

Voortgang en doorlevering

Het Objectenregister kent een dashboard waarop de voortgang in de informatielevering goed gevolgd kan worden. Door indeling in contracten en overdrachten kan op ieder moment in het proces getoetst worden of de informatielevering en toetsing op schema loopt. Daarnaast biedt het Objectenregister verschillende ingangen tot gegevens, waarmee de beschikbare gegevens makkelijk vanuit verschillende perspectieven benaderd kunnen worden.

Ben je compleet? Wanneer alles geleverd is en de toetsen heeft doorstaan worden gegevens uit het Objectenregister naar de vastgelegde doelbestemmingen geëxporteerd. In één keer alles op de juiste plek, en goed toegankelijk voor de hele beheersorganisatie.

Herken je wel de behoefte, maar weet je niet waar je moet starten? Dan helpen we je op weg door workshops te organiseren, waarin we ontdekken welke gegevens er allemaal binnen jouw organisatie rondgaan en waar die vandaan komen. Dan hebben we de basis voor het datamodel en gaan we verder met de implementatie en integratie van de OTL-manager. We begeleiden je van de opstartfase tot het moment dat jullie gaan werken met de OTL-manager. Als jouw OTL-partner werken we op die manier toe naar een gezamenlijk doel. Uiteraard zijn we daarna altijd beschikbaar voor vragen, configuraties en andere ondersteuning.

Kwaliteitsverbetering en compleetheidstoets

De toegankelijkheid van gegevens zorgt ervoor dat reviewers/informatiebeoordelaars van de ontvangende partij vroeg in het proces kunnen zien wat geleverd is, en direct aan kunnen geven of de leveringen voldoen aan de eisen qua kwaliteit en compleetheid. Commentaren worden in het Objectenregister, en zelfs in documenten, toegevoegd en afgehandeld. Met goed versiebeheer zorgen we dat doorgevoerde verbeteringen duidelijk zichtbaar zijn, en beoordelaars altijd naar de meest recente versie kijken. Door deze korte iteratieslagen kunnen eventuele fouten snel verbeterd worden, en kan voorkomen worden dat deze zich in latere leveringen herhalen. Direct na levering, voor menselijke beoordelaars in actie komen, worden documenten, tekeningen en kenmerken automatisch gevalideerd. Dit kan variëren van een kenmerk dat tussen bepaalde waarden moet liggen betreffen, tot bijvoorbeeld de controle of een onderhoek in een tekening volledig en correct is ingevuld. Hiermee wordt de handmatige controlelast van de ontvanger verlicht. Specificaties voor validaties kunnen worden aangeleverd bij onze ontwikkelaars, en op de wensen van de klant worden aangepast. Deze combinatie van automatische en menselijke controle zorgt voor een flinke kwaliteitsverhoging in de informatie: de leveringen die geaccepteerd worden zijn ook daadwerkelijk correct.

De voordelen die het Objectenregister kan bieden

Komen de volgende problemen op het gebied van informatieoverdracht bekend voor? Ontdek op deze pagina hoe het Objectenregister oplossingen biedt!

 Volledige en kwalitatief hoogwaardige informatielevering voor jouw assetmanagement

Meer weten over het Objectenregister?

Benieuwd wat het Objectenregister voor jouw organisatie kan betekenen of ben je geïnteresseerd in een vrijblijvende demo? Neem gerust contact op met Hylke van der Kolk, business developer bij Moxio, via hylke@moxio.com of 015-2682592.