Moxio Regelbeheer

Het platform waarmee aansluiting bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) soepel verloopt

Vanaf 2021 zijn lokale overheden in het kader van de Omgevingswet verplicht regelgeving digitaal te ontsluiten via het DSO. Regelbeheer biedt een omgeving waarin regelgeving gedigitaliseerd kan worden en wordt opgeslagen in een vorm die aansluit bij het DSO. Met Regelbeheer is iedere lokale overheid voorbereid op de Omgevingswet.

Obstakels bij het overstappen naar het DSO

Moet jouw lokale overheid in het kader van de Omgevingswet ook vanaf 2021 voldoen aan de onderstaande eisen? Lees op deze pagina verder hoe Regelbeheer oplossingen biedt!

Er is bij lokale overheden inzicht in regelgeving nodig, en een plek waar ze gedigitaliseerde regelgeving kunnen beheren, wijzigen, opstellen en raadplegen. Moxio Regelbeheer biedt een dergelijke omgeving.

Domeinkennis

Met het opstellen van digitale regels in nauwe samenwerking met Hoogheemraadschap Delfland, heeft binnen Moxio een aanzienlijke hoeveelheid domeinkennis gevormd op het gebied van het digitaliseren van wetgeving. Het is bij ons bekend wat de wensen zijn voor een omgeving waarin regelgeving omgezet kan worden naar toepasbare regels. Deze vakspecifieke kennis wordt gecombineerd met langdurige ervaring op het gebied van het opzetten van informatieachitecturen en het creëren van gebruiksvriendelijke interfaces. Vaardigheden die onmisbaar zijn bij het ontwikkelen van inzichtelijke software.

Deze combinatie van domein- en ontwikkelkennis zorgt voor een gebruiksvriendelijke en passende applicatie waarin regelgeving omgezet kan worden tot toepasbare regels. Na de overheveling naar de digitale wetgeving kunnen de regels eenvoudig worden beheerd, gewijzigd en geraadpleegd.

Technische eisen van het DSO

Moxio zorgt ervoor dat de lokale overheid op technisch gebied is voorbereid op uitwisseling met het DSO. Het informatiemodel van Regelbeheer is zodanig opgebouwd dat de applicatie aan alle voorwaarden voldoet om de regelgeving aan het DSO te leveren. Sommige technische eisen gesteld door het DSO zijn nog in ontwikkeling (STOP, TPOD, STTR). Moxio blijft goed op de hoogte van deze ontwikkelingen. Daarbij is Regelbeheer qua informatiemodel dusdanig opgesteld dat het ook in de toekomst aan de technische eisen kan voldoen. In juli 2018 is met een geslaagde praktijkproef aangetoond dat uitwisseling tussen Regelbeheer en STTR succesvol verloopt. De technische specificaties die nodig zijn voor de overstap naar het DSO zijn dus bij Moxio bekend, en Regelbeheer voldoet aan deze specificaties.

Gebruiksgemak voor lokale overheden

Het gebruik van Regelbeheer brengt verschillende gemakken voor lokale overheden met zich mee. Het omschakelen naar digitale regelgeving verloopt in de Regelbeheer applicatie soepel door een gemakkelijk bedienbare en inzichtelijke werkomgeving. De lokale overheid knipt eerst de juridische regels op en zet deze om in toepasbare regels. Vervolgens worden, in samenwerking met Moxio, deze toepasbare regels geïmplementeerd in de vorm van vragenbomen zoals voorgeschreven voor het DSO. Door onze ervaring op dit gebied en de gebruiksvriendelijke werkomgeving van Regelbeheer verloopt de overschakeling vlot.

Na de implementatie kan bij het raadplegen van de regelgeving worden genoten van de gemakkelijke bedienbare werkomgeving door het gebruik van een kaart als selectietool. Alle regels die van toepassing zijn op een gebied kunnen worden geselecteerd door middel van een selectie op de kaart. Door de koppeling met GIS kunnen regels die toepasbaar zijn op het geselecteerde gebied direct weergegeven worden. Deze werkingsgebieden worden direct opgehaald van de GIS-server.

Nog meer helder inzicht wordt geboden aan de eigen partij omdat overheden de regels kunnen filteren op activiteit en locatie. Hierbij ontstaat een duidelijk overzicht van eigen regelgeving door een zogeheten doorsnede van regels voor bepaalde activiteiten op bepaalde locaties.

Regelbeheer biedt gebruiksgemak door ondersteuning bij het omzetten van de regelgeving en passende filtermogelijkheden tijdens het reguliere gebruik.

Meer inzicht in regelgeving

Het begrip van de eigen regelgeving wordt door het toepassen van Regelbeheer versterkt door de inzichtelijkheid van vragenbomen. De gebruiker krijgt door de hiërarchische structuur van vragenbomen een beter gevoel van de werking van de wetgeving. Hogere doelen waar toepasbare regels uit worden afgeleid worden ook weergegeven waardoor de afkomst van beslissingen beter wordt begrepen. Men weet nu dat hij niet dieper dan een halve meter mag graven in zijn land omdat hij anders natte voeten krijgt.

Tevens krijgt de gebruiker, na het doorlopen van een vragenboom, meteen een concreet antwoord op zijn vraag over de fysieke leefomgeving. In deze uitkomst worden duidelijk de stappen aangegeven die doorlopen moeten worden voor de aanpassing van de leefomgeving. Een ambtenaar krijgt hiermee tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden meer inzicht in de eigen regelgeving en de burger een snel en helder antwoord.

Regelbeheer verzorgt gebruiksgemak middels een kaartselectie tool en verhoogt door een heldere uitkomst en hiërarchische structuur inzicht in eigen regelgeving.

Regelbeheer in het kort

Een platform voor het beheren, wijzigen, opstellen en raadplegen van digitale regelgeving

Op de hoogte van nieuwe technische ontwikkelingen omtrent STOP, TPOD en STTR

De vraagboomstructuur maakt wetgeving begrijpelijk voor gebruikers

Gebaseerd op de nieuwe, toepasbare vorm van regelgeving

Door een koppeling met GIS kan de kaart worden gebruikt als selectietool

Na het doorlopen van een vragenboom worden duidelijk te doorlopen acties weergeven

Correct aangesloten op het landelijke stelsel (DSO)

Overheden krijgen meer inzicht in hun eigen regelgeving door filtering op activiteit in combinatie met locatie

Moxio combineert vakspecifieke kennis met ervaring op het gebied van informatiearchitecturen en gebruiksvriendelijke software

Meer weten over Regelbeheer?

Benieuwd wat de Regelbeheer voor jouw organisatie kan betekenen of ben je geïnteresseerd in een vrijblijvende demo? Neem gerust contact op met Hylke van der Kolk, business developer bij Moxio, via hylke@moxio.com of 015-2682592.